Jak se správně učit a rozvíjet poznávací schopnosti

Jak se to mám všechno naučit?

K čemu mně všechny ty informace jsou?

Kde mám začít?

Jak to mám sdělit doma (v práci)?

Jak mám tohle utřídit a zredukovat?

Co je z té záplavy informací podstatné?

Mám na to zvládnout tuto práci (školu)?

Metoda Feuersteinova instrumentálního obohacování:

 

  • Posiluje víru ve vlastní schopnosti, umožňuje lepší orientaci v pracovních, školních a osobních situacích. Vede k efektivnímu třídění velkého množství informací a pomáhá odstraňovat strach ze selhání.
  • Zlepšuje nenásilnou formou komunikační dovednosti a vytváří tak předpoklad pro přesné slovní vyjadřování. V kurzu se klient postupně učí větší soustředěnosti, rozvaze a schopnosti dívat se na daný problém s nadhledem a s vizí konkrétního řešení.
  • Pomáhá odhalovat slabší stránky našich dovedností a posléze s nimi pracuje.
  • Respektuje individuální potřeby klienta – od extrémně nadaného až po jedince se specifickými potřebami.

Mgr. David Toegel

toegeldavid@seznam.cz, tel.: 777 020 173

Blanická 16, Praha 2 – Vinohrady