Kurzy

 

Kurz je určen pro dospělou populaci včetně seniorů stejně jako pro žáky a studenty všech typů škol

 

Ze zkušenosti mé i jiných pedagogů a psychologů doporučuji terapii (kurz) zejména pro tyto skupiny:

 

 • Dospělí, zvláště ti, kteří pracují ve stresových podmínkách, kde hrozí pracovní vyhoření či stavy úzkosti a frustrace
 • Žáci a studenti základních a středních škol, kteří mají problémy s učením či mají některé specifické potřeby – školní neúspěch, mentální poruchy, Aspergerův syndrom, LMD, psychické problémy a jiné
 • Senioři – skupinová práce přináší větší míru socializace, možnost komunikovat a pracovat s lidmi jiné věkové kategorie, práce s pamětí a pozitivní motivací, životní optimismus a zmírnění možných degenerativních mozkových onemocnění
 • Nadaní žáci a studenti ZŠ, SŠ
 • Vysokoškolští studenti

Okruhy a témata metody instrumentálního obohacování:

 

 • Uspořádání bodů
 • Porovnávání
 • Orientace v prostoru
 • Analytické vnímání
 • Instrukce
 • Kategorizace
 • Vztahy v čase
 • Numerické řady
 • Ilustrace
 • Vztahy v rodině

Místo konání kurzů:

Blanická 16, Praha 2 – Vinohrady