Jak se efektivně učit

Feuersteinovo instrumentální obohacování

umění zprostředkovaného učení

 

Jak se efektivně učit- posilování a rozvíjení poznávacích schopností Téměř každý si mnohdy pokládá otázky typu:

 

Jak se to mám všechno naučit?

K čemu mě všechny ty informace jsou?

Kde mám začít?

Jak to mám sdělit doma (v práci)?

Jak mám tohle utřídit a zredukovat?

Co je z té záplavy informací podstatné?

Mám na to zvládnout tuto práci (školu)?

 

Nabízím terapii metodou R. Feuersteina, která rozvíjí schopnost efektivního učení, zbavuje nesoustředěnosti a stresu a přináší rozvahu a volbu správné strategie při řešení konkrétního problému. Metoda zohledňuje individuální potřeby konkrétního klienta- od extrémně nadaného až po jedince se specifickými potřebami či handikapy.

 

Posiluje víru ve vlastní schopnosti, umožňuje lepší orientaci v pracovních a školních povinnostech. Vede k efektivnímu třídění přílišného množství informací. Pomáhá při práci se strachem ze selhání. Nenásilnou formou výrazně zlepšuje komunikační dovednosti a vytváří tak předpoklad pro přesné slovní vyjadřování.

 

Kurz nenabízí rychlé a nenáročné vyřešení konkrétních problémů s psychikou, učením či zaměstnáním. Ale postupně nás učí větší soustředěnosti, rozvaze a schopnosti dívat se na daný problém s větším nadhledem a vizí konkrétní strategie jak se s danou situací vypořádat. Tím přináší i větší míru sebedůvěry ve vlastní schopnosti. Odhalují se slabší stránky našich dovedností , s kterými se posléze soustavně pracuje.

 

Jde o individuální či skupinovou terapii skrze učení se konkrétním dovednostem, která vede k efektivnímu řešení školních, pracovních i osobních situací.

 

Kurz je určen pro dospělou populaci včetně seniorů stejně jako pro žáky a studenty všech typů škol Ze zkušenosti mé i jiných pedagogů a psychologů doporučuji terapii ( kurz) zejména pro tyto skupiny:

 

 • Dospělí, zvláště ti kteří pracují ve stresových podmínkách, kde hrozí pracovní vyhoření či frustrace a úzkost
 • Žáci a studenti základních a středních škol , kteří mají problémy s učením či mají některé specifické potřeby- školní neúspěch, mentální poruchy, Aspergerův syndrom, LMD, psychické problémy a jiné
 • Senioři- skupinová práce přináší větší míru socializace, možnost komunikovat a pracovat s lidmi jiné věkové kategorie, práce s pamětí a pozitivní motivací, životní optimismus a zmírnění možných degenerativních mozkových onemocnění
 • Nadaní žáci a studenti ZŠ, SŠ
 • Vysokoškolští studenti

Okruhy a témata metody instrumentálního obohacování:

 

 • Uspořádání bodů
 • Porovnávání
 • Orientace v prostoru
 • Analytické vnímání
 • Instrukce
 • Kategorizace
 • Vztahy v čase
 • Numerické řady
 • Ilustrace
 • Vztahy v rodině